Parafialna Rada Duszpasterska

Parafialna Rada Duszpasterska 

Zadaniem Parafialnej Rady Duszpasterskiej jest współpraca z proboszczem w realizowaniu wszystkich zadań spoczywających na parafii. Kodeks Prawa Kanonicznego kan.532 stanowi, że
w załatwianiu wszystkich czynności prawnych tylko on może występować w imieniu parafii. Parafialna Rada Duszpasterska posiada natomiast głos doradczy i kieruje się normami określonymi przez Biskupa Diecezjalnego. Członkowie PRD powinni czynnie uczestniczyć w posiedzeniach rady, która spotyka się co najmniej dwa razy w roku.

Parafialna Rada Duszpasterska w naszej parafii powstała 13 września 2012 r. Wcześniej od momentu rozpoczęcia budowy kościoła tą funkcję pełnił Komitet Budowy Kościoła. Obecnie zaistniała potrzeba powołania  Duszpasterskiej Rady Parafialnej  ponieważ oprócz budowania kościoła materialnego chcemy jednocześnie troszczyć się o Kościół jako wspólnotę. By dobrze wypełnić to zadanie potrzebna jest współpraca ze świeckimi na polu organizowania duszpasterstwa parafialnego. Tą współpracę oprócz grup formacyjnych w sposób szczególny podejmuje Parafialna Rada Duszpasterska .  W skład rady weszli więc z urzędu kapłani, pani katechetka i przedstawiciele parafialnych grup formacyjnych. Przedstawiciele poszczególnych rejonów zostali wybrani przez parafian. Rada liczy 18 – tu członków. W ramach rady działają następujące sekcje:

Sekcja charytatywna – organizacja pomocy potrzebującym parafianom w ramach programu unijnego koordynowanego przez Caritas  Archidiecezji Przemyskiej, organizacja zbiórki żywności
i rozprowadzanie jej wśród potrzebujących parafian z okazji świat Bożego Narodzenia, zarządzanie funduszami z tacy charytatywnej zbieranej w każdy piątek.

Sekcja Ewangelizacyjna – organizacja spotkań parafialnych związanych z rokiem liturgicznym, pielgrzymek, organizacja festynów parafialnych itp.

Sekcja Dekoracyjna – dekoracja kościoła i jego otoczenia.

Sekcja Gospodarcza – zadania tej sekcji pełni Komitet Budowy Kościoła do czasu ukończenia budowy.

Sekcja Katechetyczno – Duszpasterska – katecheza szkolna i parafialna, spotkania formacyjne w parafii.

Obecny skład rady:

 1. Ks. Mariusz Ryba – proboszcz
 2. Ks. Jakub Kaszowski  – wikariusz
 3. Wołk Bożena
 4. Chomik Sylwia
 5. Droń Halina
 6. Flader Tadeusz
 7. Gierlach Aleksander
 8. Gwozdowska Ewa
 9. Kapłon Kazimierz
 10. Kędzierski Stanisław
 11. Kuc Ryszard
 12. Łupieniak Zofia
 13. Nuckowski Jan
 14. Olbrycht Elżbieta
 15. Warzecha Lucyna
 16. Pawłucka Stanisława
 17. Szczygielski Zygmunt
 18. Śmigielska Władysława
 19. Gumienny Mariusz