Zaprośmy do naszych domów potrzebujące serce!

Wigilijną tradycją jest pozostawianie pustego miejsca dla zbłąkanego wędrowca. A gdyby tak, w tym roku, to miejsce nie pozostało już puste…? Zaprośmy do naszych domów potrzebujące serce! Jak to uczynić? W nowym roku duszpasterskim, pod

11 Listopada – Święto Niepodległości

Biskupi diecezjalni, podjęli decyzję o udzieleniu dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek, 11 listopada 2016 r.

Jerycho Różańcowe

Zapraszamy na szczególną modlitwę różańcową przed Najświętszym Sakramentem. Cały tydzień będziemy trwali na modlitwie we wspólnocie parafialnej. Propozycja dyżurów modlitewnych podczas Jerycha Różańcowego Adoracja i Msze św. w tygodniu w starym kościele Sobota 1. 10.