Jerycho Różańcowe

Drodzy parafianie!

W dniach od 16 do 23 czerwca 2022 r. w naszej parafii będziemy przeżywać po raz kolejny Jerycho Różańcowe. Jerycho Różańcowe jest nieprzerwanym, rotacyjnym, siedmiodobowym czuwaniem osób przed Najświętszym Sakramentem. W ramach czuwania codziennie odprawiana jest Msza św., odmawiany wspólnie Różaniec o godz. 17.30, a o godz. 15.00 Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Nazwa „Jerycho Różańcowe” nawiązuje do wydarzenia opisanego w biblijnej Księdze Jozuego. Według Pisma Świętego, wprowadzający Izraelitów do Ziemi Obiecanej po okresie niewoli egipskiej następca Mojżesza, Jozue otrzymał od Boga nakaz, by wojsko przez siedem dni okrążało przy głośnych dźwiękach trąb kamienne mury Jerycha. Siódmego dnia od huku trąb potężne mury niedostępnego miasta popękały i runęły, a Jerycho zostało zdobyte.

Jerycho różańcowe jest okazją do ogarnięcia modlitwą tych wszystkich, którzy zeszli z drogi wiary i zagubili się duchowo. To także walka o duchowy wymiar ludzkiego życia, walka ze złem które nas otacza i wkrada się w naszą codzienność. Pragniemy by ta intensywna modlitwa była wyrazem naszej wiary w Syna Bożego, który jest Panem i Mesjaszem. Ty jesteś Mesjasz Syn Boga żywego – to wyznanie św. Piotra jest zaproszeniem do wyznania wiary w Jezusa jako Syna Bożego dla każdego z nas. Wiara nie jest sprawą prywatną, jest osobistym doświadczeniem, którego nie da się zatrzymać dla siebie. Kto doświadczył Boga zawsze będzie chciał się tym podzielić. Modlitwa wspólna i we wspólnocie jest też świadectwem wiary, które mamy dawać światu. Dzisiaj, kiedy szaleje nienawiść, kiedy w imię interesów prowadzi się wojny, kiedy nie szanuje się drugiego człowieka i nie liczą się wartości duchowe oraz żyjemy w czasie zarazy tej medycznej ale i ideologicznej  świat i nasza parafia potrzebuje zaplecza modlitewnego. Bądźmy tym zapleczem i wołajmy do Boga o miłosierdzie nad nami i nad całym światem. Modlitwę tą będziemy ofiarować  – za pośrednictwem Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny –  w następujących intencjach:

wynagrodzenia Panu Bogu za grzechy narodów Europy i świata

– łaskę wiary dla narodów Europy i o powstrzymanie zła

– o pokój na świecie i Ukrainie

– obudzenie ducha pokuty w Polakach za grzechy całego Narodu przeciw życiu.

– odkrycie daru Eucharystii w życiu i misji rodziny

– o wydanie owoców Misji św.

W związku z tym wydarzeniem prosimy wszystkich by zmobilizowali swoje siły duchowe i aktywnie uczestniczyli w naszej modlitwie, która zawsze buduje jedność we wspólnocie. Prosimy o podjęcie dyżuru modlitewnego według przekazanego grafiku. Dyżur jest  godzinny podczas którego należy odmówić różaniec i Koronkę do Bożego miłosierdzia oraz powinna też być modlitwa w ciszy /ostatnie 15 min trwamy w ciszy/ . Inne formy modlitwy są również wskazane.

Życzymy wszystkim doświadczenia Boga w tej modlitwie i nawrócenia serca.

 

Medyka, czerwiec 2022                                                                                                                                                                      Wasi duszpasterze

Propozycja dyżurów modlitewnych podczas Jerycha Różańcowego

Czwartek Boże Ciało 16. 06. 2022 r.

17.00 Msza św. rozpoczynająca Jerycho Różańcowe
18.00 Róża Św. Józefa Róża
19.00 Róża św. Maksymiliana
20.00 Róża MB Królowej Wszechświata
21.00 Apel jasnogórski – wspólny – Róża MB Królowej Rodzin
22.00 Róża św. Barbary
23.00 Róża MB Częstochowskiej
24.00 Róża św. Filomeny

Piątek, 17. 06. 2022 r.
1.00 Róża Ofiarowania NMP
2.00 Róża św. Faustyny
3.00 Róża MB Różańcowej
4.00 Róża św. Teresy
5.00 Krąg Małżeński
6.00 Grupa Modlitewna
7.00 Msza św.
8.00 Grupa św. Mateusza
9.00 Bractwo Szczęśliwej Śmierci
10.00 Wspólnota Emaus
11.00 Akcja Katolicka
12.00 nr 2 – 30
13.00 nr 31 – 60
14.00 nr 61 – 90
15.00 Koronka i Msza św.
16.00 nr 91 – 120
17.00 nr 121 – 150
18.00 nr 151 – 180
19.00 nr 181 – 210
20.00 nr 211 – 240
21.00 Apel jasnogórski – wspólny i adoracja w ciszy
22.00 nr 241 – 270
23.00 Nr 271 – 300
24.00 Nr 301 – 330

Sobota, 18. 06. 2022 r.
1.00 Nr 331 – 360
2.00 Nr 361 – 390
3.00 Nr 391 – 435
4.00 Nr 470 – 525
5.00 Nr 436 – 468 Chałupki
6.00 Grupa Modlitewna
7.00 Msza św. i adoracja w ciszy
8.00 Nr 495
9.00 – 11.00 Przerwa
11.00 Nr 483, 484, 485
12.00 Nr 486, 487, 488
13.00 489, 492, 490, 491
14.00 Bractwo Szczęśliwej Śmierci
15.00 Koronka – wspólna i adoracja w ciszy
16.00 nr 2 – 30
17.00 nr 31 – 60
18.00 Msza św. i nabożeństwo o uzdrowienie i uwolnienie
20.30 nr 61 – 90
21.00 Apel jasnogórski i adoracja w ciszy
22.00 nr 91 – 120
23.00 nr 121 – 150
24.00 nr 151 – 180

Niedziela, 19. 06. 2022 r.
1.00 nr 181 – 210
2.00 nr 211 – 240
3.00 Nr 241 – 270
4.00 Nr 271 – 300
5.00 Róża św. Barbary
6.00 Grupa modlitewna
7.30 Msza św.
8.30 Róża Ofiarowania NMP
9. 30 Róża św. Teresy
11.00 Msza św. z procesją
12.30 Róża MB Różańcowej
13.00 Róża MB Królowej Rodzin
14.00 Róża MB Królowej Wszechświata
15.00 Koronka wspólna
Róża MB Częstochowskiej
16.00 Krąg Małżeński
17.00 Msza św.
18.00 Wspólnota Emaus
19.00 Grupa św. Mateusza
20.00 Akcja Katolicka
21.00 Apel Jasnogórski – wspólny i adoracja w ciszy
22.00 Nr 436 – 468 Chałupki Medyckie
23.00 Nr 493
24.00 Adoracja w ciszy dla chętnych osób

Poniedziałek 20 .06. 2022r.
1.00 Nr 271 – 300
2.00 Nr 495
3.00 Nr 496
4.00 Nr 301 – 330
5.00 Nr 479b, 480, 481, 482
6.00 Grupa Modlitewna
7.00 Msza św.
8.00 Nr 331 – 360
9.00 Nr 361 – 390
10.00 Nr 391 – 435
11.00 Bractwo Szczęśliwej Śmierci
12.00 Nr 470 – 525
13.00 Nr 489,492,490, 491
14.00 Nr 211 – 240
15.00 Koronka ; Nr 241 – 270
16.00 Grupa Modlitewna
17.00 LSO / DSM
18.00 Msza św.
19.00 Róża Of. NMP
20.00 Róża św. Barbary
21.00 Apel Jasnogórski i adoracja w ciszy
22.00 Róża św. Maksymiliana
23.00 Róża św. Filomeny
24.00 Róża św. Teresy

Wtorek 21. 06. 2022 r.
1.00 Krąg Małżeński
2.00 Wspólnota Emaus
3.00 Grupa św. Mateusza
4.00 Akcja Katolicka
5.00 Róża św. Faustyny
6.00 Grupa Modlitewna
7.00 Msza św.
8.00 Róża MB Częstochowskiej
9.00 Róża MB Król. Rodzin
10.00 Róża MB Różańcowej
11.00 Róża MB Król. Wszechświata
12.00 Nr 436 – 468 Chałupki Medyckie
13.00 nr 2 – 30
14.00 nr 31 – 60
15.00 nr 61 – 90
16.00 nr 91 – 120
17.00 nr 121 – 150
18.00 Msza św.
19.00 nr 151 – 180
20.00 nr 181 – 210
21.00 Apel Jasnogórski i adoracja w ciszy
22.00 Nr 241 – 270
23.00 Nr 271 – 300
24.00 Nr 301 – 330

Środa, 22. 06. 2022 r.
1.00 nr 2 – 30
2.00 nr 31 – 60
3.00 nr 61 – 90
4.00 nr 91 – 150
5.00 nr 151 – 180
6.00 nr 181 – 210
7. 00 Msza św.
8.00 nr 211 – 240
9.00 Wspólnota Emaus
10.00 Akcja katolicka
11.00 Adoracja w ciszy dla chętnych
12.00 Nr 331 – 360
13.00 Nr 361 – 390
14.00 Nr 391 – 435
15.00 Koronka – wspólna, Nr 470 – 525
16.00 Nr 493
17.00 Nr 494
18.00 Msza św.
19.00 Nr 495
20.00 Nr 496
21.00 Apel jasnogórski – wspólny – adoracja w ciszy
22.00 Nr 479b, 480, 481, 482
23.00 Nr 483, 484, 485
24.00 Nr 486, 487, 488

Czwartek, 23. 06. 2022 r.
1.00 nr 489, 492, 490, 491
2.00 Bractwo Szczęśliwej Śmierci
3.00 Nr 361 – 390
4.00 Nr 391 – 435
5.00 Krąg Małżeński
6.00 Grupa Modlitewna
7.00 Msza św.
8.00 Nr 436 – 468 Chałupki
9.00 Nr 470 – 525
10.00 Nr 479b, 480, 481, 482
11.00 Róża św. Maksymiliana
12.00 Róża św. Filomeny
13.00 Róża Św. Józefa
14.00 Róża MB Królowej Rodzin
15.00 Koronka – wspólna i adoracja w ciszy
16.00 Róża MB Różańcowej
17.00 Adoracja w ciszy
17.30 LSO, DSM i Dzieci Boże, RAM i Oaza
18.00 Msza św. i zakończenie Jerycha

Print this pageEmail this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter