Komunikaty Kurii Metropolitalnej w Przemyślu

Komunikaty Kurii Metropolitalnej w Przemyślu                                                                         Przemyśl, 29 maja 2020 r.

 W związku ze zniesieniem z dniem 30 maja br. kolejnych ograniczeń związanych z COVID-19, które odnoszą się również do kościołów informujemy, że na terenie Archidiecezji Przemyskiej od tegoż dnia obowiązywać będą niżej podane zasady.

 1. W kościołach i innych miejscach sprawowania kultu religijnego zniesiony zostaje limit osób, z zachowaniem obowiązku zasłaniania ust i nosa przez wszystkich jego uczestników z wyłączeniem osób go sprawujących.
 2. Zniesienie liczby uczestników dotyczy również uroczystości pogrzebowych.Należy pamiętać, że podczas procesji żałobnej, która odbywa się już w przestrzeni publicznej, obowiązują odrębne przepisy. Zgodnie z nimi  w procesji może brać udział do 150 osób, które zwolnione są z zasłaniania ust i nosa, o ile zachowają 2-metrowy dystans od innych. Jeśli nie są w stanie zachować takiego dystansu mają nadal obowiązek zasłaniania ust i nosa.
 3.  Od niedzieli 7 czerwca 2020 r. włącznie zostaje odwołana dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych Mszach świętych.
 4. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej(11 czerwca br.), dopuszcza się zorganizowanie tradycyjnej procesji eucharystycznej, jednak z zacho­waniem obowiązującego limitu 150 osób, mogących przebywać w przestrzeni publicznej. Uczestnicy procesji mają obowiązek zasłonienia ust i nosa, chyba, że zachowają 2-metrowy dystans od innych.

W innym przypadku należy zastosować jedną z propozycji celebracji Bożego Ciała:

 1. a) procesja z Najświętszym Sakramentem wokół kościoła,
 2. b) w przypadku większych świątyń – procesja z Najświętszym Sakramentem do czterech ołtarzy bocznych kościołaz tekstami liturgicznymi przewidzianymi na tradycyjną procesję.
 3. c) dłuższą adorację Najświętszego Sakramentu (należy podać godziny) dla indywidualnej modlitwy wiernych i z końcowym błogosławieństwem udzielanym na progu świątyni. Należy
  uwrażliwić wiernych na momenty ciszy i modlitwę w milczeniu.
 4. d) nabożeństwo Eucharystyczne z wystawieniem Najświętszego Sakramentu po każdej Mszy świętej. Na zakończenie błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.
 5. Przywrócona zostaje praktyka odwiedzin chorych w ich domach z racji I piątku miesiąca. Należy z zainteresowanymi chorymi czy ich rodzinami ustalić szczegóły dotyczące tej posługi sakramentalnej, ale należy uszanować ich ewentualną prośbę  o dalsze jej zawieszenie.
 6. Zachęca się wiernych do tradycyjnej praktyki I piątków i sobót miesiąca.

ks. Bartosz Rajnowski  Kanclerz Kurii Metropolitalnej w Przemyślu

 

Print this pageEmail this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter