Jerycho Różańcowe

Propozycja dyżurów modlitewnych podczas Jerycha Różańcowego

 Czwartek Boże Ciało  20.06. 2019 r.

17.00  Msza św. rozpoczynająca Jerycho Różańcowe

18.00 Róża Św. Józefa

19.00 Róża MB Królowej Wszechświata

20.00 Róża św. Maksymiliana

21.00 Apel jasnogórski – wspólny  Róża MB Częstochowskiej

22.00 Róża św. Barbary

23.00 Róża św. Teresy

24.00 Róża św. Filomeny

 Piątek, 21. 06. 2019 r.

1.00 Róża MB Różańcowej

2.00 Róża MB Królowej

3.00 Rodzin Róża św. Faustyny

4.00 Róża Ofiarowania NMP

5.00 Bractwo Szczęśliwej Śmierci

6.00 Grupa Modlitewna

7.00 Msza św.

8.00 Krąg Małżeński

9.00 Grupa św. Mateusza

10.00 Akcja Katolicka

11.00 Wspólnota Emaus

12.00 nr 2 – 30

13.00 nr 31 – 60

14.00 nr 61 – 90

15.00 Koronka

Młodzież i dzieci

16.00 Bractwo Szczęśliwej śmierci

17.00 nr 91 – 120

18.00 Msza św.

19.00 nr 121 – 150

20.00 nr 151 – 180

21.00 Apel jasnogórski – wspólny nr 181 – 210

22.00 nr 211 – 240

23.00 Nr 241 – 270

24.00 Nr 271 – 300

Sobota, 22. 06. 2019 r.

1.00 Nr 301 – 330

2.00 Nr 331 – 360

3.00 Nr 361 – 390

4.00 Nr 391 –  435

5.00 Nr 436 – 468 Chałupki

6.00 Nr 470 – 525

7.00 Msza św.

8.00 Nr 495

9.00 – 11.00 Przerwa

11.00 Nr 483, 484, 485

12.00 Nr 486, 487, 488

13.00 489, 492, 490, 491

14.00 Bractwo Szczęśliwej Śmierci

15.00 Koronka – wspólna,
Róża św. Barbary

16.00 nr 2 – 30

17.00 nr 31 – 60

18.00 Msza św. 

19.00 nr 61 – 90

20. 00 LSO

21. 00 Apel Jasnogórski ; Grupa Biblijna 

22.00 nr 91 – 120

23.00 nr 121 – 150

24.00 nr 151 – 180

Niedziela, 23. 06. 2019 r.

1.00 Róża Św. Józefa

2.00 Róża św. Maksymiliana

3.00 nr 181 – 210

4.00 nr 211 – 240

5.00 Róża św. Filomeny

6.00 Róża św. Teresy

7.30 Msza św.

8.30 Róża Ofiarowania NMP

  1. 30 Msza św.

11.00 Msza św. z procesją

12.00 Róża MB Królowej Rodzin

13.00 Róża MB Różańcowej

14.00 Róża MB Królowej Wszechświata

15.00 Koronka wspólna      Róża MB Częstochowskiej

16.00 Krąg Małżeński

17.00 Msza św.

18.00 Wspólnota Emaus

19.00 Akcja Katolicka

20.00 Grupa św. Mateusza

21.00 Apel Jasnogórski – wspólny Grupa Modlitewna

22.00 Nr 436 – 468 Chałupki Medyckie

23.00 Nr 493

24.00 Adoracja w ciszy dla chętnych osób

Poniedziałek 24 .06. 2019r.

1.00 Nr 241 – 270

2.00 Nr 271 – 300

3.00 Nr 495

4.00 Nr 496

5.00 Nr 301 – 330

6.00 Nr 479b, 480, 481, 482

7.00 Msza św.

8.00 Nr 331 – 360

9.00 Nr 361 – 390

10.00 Nr 391 –  435

11.00 Bractwo Szczęśliwej Śmierci

12.00  Nr 470 – 525

13.00  Nr 489,492,490, 491

14.00 Nr 211 – 240

15.00 Nr 241 – 270

16.00 Grupa Modlitewna

17.00 LSO / DSM

18.00  Msza św.

19.00 Róża Of. NMP

20.00 Róża św. Barbary

21.00 Apel Jasnogórski
Róża Św. Józefa

22.00 Róża św. Maksymiliana

23.00 Róża św. Filomeny

24.00 Róża św. Teresy

Wtorek 25. 06. 2019 r.

1.00 Wspólnota Emaus

2.00 Krąg Małżeński

3.00 Akcja Katolicka

4.00 Grupa św. Mateusza

5.00 Róża św. Faustyny

6.00 Grupa Modlitewna

7.00 Msza św.

8.00 Róża MB Częstochowskiej

9.00 Róża MB Król. Rodzin

10.00 Róża MB Różańcowej

11.00 Róża MB Król. Wszechświata

12.00 Nr 436 – 468 Chałupki

13.00 nr 2 – 30

14.00 nr 31 – 60

15.00 nr 61 – 90

16.00 nr 91 – 120

17.00 nr 121 – 150

18.00 Msza św.

19.00 nr 151 – 180

20.00 nr 181 – 210

21.00 Apel Jasnogórski, nr 211 – 240

22.00 Nr 241 – 270

23.00 Nr 271 – 300

24.00 Nr 301 – 330

Środa, 26. 06. 2019 r.

1.00 nr 2 – 30

2.00 nr 31 – 60

3.00 nr 61 – 90

4.00 nr 91 – 120

5.00 nr 151 – 180

6.00 nr 181 – 210

  1. 00 Msza św.

8.00 nr 211 – 240

9.00 Nr 241 – 270

10.00 Nr 271 – 300

11.00 Nr 301 – 330

12.00 Nr 331 – 360

13.00 Nr 361 – 390

14.00 Nr 391 –  435

15.00  Koronka – wspólna, Nr 470 – 525

16.00 Nr 493

17.00 Nr 494

18.00 Msza św.

19.00 Nr 495

20.00 Nr 496

21.00 Apel jasnogórski – wspólny-Wspólnota Emaus

22.00 Nr 479b, 480, 481, 482

23.00 Nr 483, 484, 485

24.00 Nr 486, 487, 488

Czwartek, 27. 06. 2018 r.

1.00 489, 492, 490, 491

2.00 Bractwo Szczęśliwej Śmierci

3.00 Nr 361 – 390

4.00 Nr 391 –  435

5.00 Krąg Małżeński

6.00 Grupa Modlitewna

7.00 Msza św.

8.00 Nr 436 – 468 Chałupki

9.00 Nr 470 – 525

10.00 Nr 479b, 480, 481, 482

11.00  Róża Św. Józefa

12.00 Róża św. Filomeny

13.00 Róża św. Maksymiliana

14.00 Róża MB Królowej Rodzin

15.00 Koronka – wspólna  Róża MB Królowej Wszechświata

16.00 Róża MB Różańcowej

17.00 LSO, DSM i Dzieci Boże, RAM i Oaza

18.00 Msza św. i zakończenie Jerycha

  Proponujemy rozważanie tajemnic w następującej kolejności

Godz.   Tajemnica

1.00 Tajemnice Radosne

2.00 Tajemnice Światła

3.00 Tajemnice Bolesne

4.00 Tajemnice Chwalebne

5.00 Tajemnice Radosne

6.00 Tajemnice Światła

7.00 Msza św. 

8.00 Tajemnice Bolesne

9.00  Tajemnice Chwalebne

10.00          Tajemnice Radosne

11.00          Tajemnice Światła

12.00          Tajemnice Bolesne

13.00          Tajemnice Chwalebne

14.00          Tajemnice Radosne

15.00          Wspólna koronka do Bożego miłosierdzia i       Tajemnice Światała

16.00          Tajemnice Bolesne

17.00           Tajemnice Chwalebne

18.00          Msza św. i wspólny różaniec

19.00          Tajemnice Radosne

20.00          Tajemnice Światła

21.00          Apel jasnogórski  i Tajemnice Bolesne

22.00          Tajemnice Chwalebne

23.00          Tajemnice Radosne

24.00          Tajemnice Świtała

 

Print this pageEmail this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter